Klankschaal massage

Klankschaal massage

Klankschalen zijn van nature muziek instrumenten en staan bekend om hun ontspannende pure tonen. De trillingen die bij het bespelen vrij komen werken diep door tot het lichaam. Een mooi voorbeeld is wanneer je een steen in het water gooit zie je golven verschijnen. Je lichaam bestaat voor het grootste gedeelte uit water. Deze klanktrillingen dankzij resonantie werken dan ook diep door in je lichaam. De golven zullen als in het water als in je lichaam stromen en mogelijk blokkades met zich meenemen. Blokkades kunnen mogelijke spanningen zijn en kan men het loslaten ervan als ontspannend ervaren. Iedere schaal heeft zijn eigen unieke tonen, net zoals ieder mens waar ieder van ons weer anders op kan reageren. Onze klankschalen komen uit Nepal, waar ze hand geslagen zijn door de monniken.

Vooraf van een klankschalen sessie wordt er afgestemd op de wensen van de ontvanger. Mogelijk is de sessie te combineren met een andere vorm van massage die we aanbieden. Voor alleen de klankschalen sessie kan je kleding aan blijven. We zullen eerst staand met de sessie beginnen en daarna liggend met de onder of bovenzijde van het lichaam. Dit doen we stap voor stap, zodat we binnen een sessie veiligheid en ontspanning kunnen waarborgen. Ook kunnen de schalen naast of op het lichaam worden geplaatst om nog duidelijker de resonantie te laten doorwerken in het lichaam.

Laat je meenemen in de diepe rust die de schalen met zich meebrengen en geniet van hun gezang.

May the sound of this bell
penetrate deeply into the cosmos,
in even the darkest spots,
may living beings hear it clearly,
so their suffering will cease,
understanding arise in their hearts,
and the can transcend
the path of anxiety and sorrow

– Thich Nhat Hanh

Maak direct een afpraak:

Geverifieerd door MonsterInsights