Polariteitsmassage

Polariteitsmassage

Polariteitsmassage is het bewust benutten van de levensenergie die tussen twee polen stroomt met het doel energieblokkades op te heffen. Daardoor kan de energie weer zijn natuurlijke weg vinden en kunnen verstoringen in het evenwicht van een mens genezen worden. Polariteitsmassage is het levenswerk van Randolph Stone (1890 -1981). Hij ontdekte dat er in ons lichaam een magnetisch veld bestaat dat alle andere systemen leidt. Dit magnetisch veld kent positieve (+), negatieve (-) en neutrale polen. De energie stroomt van plus naar min.

Polariteitsmassage is onderdeel van Integratieve Massage.

Maak direct een afpraak:

Geverifieerd door MonsterInsights